22 Haziran 2018 Cuma

Toprak Fiziği

798 defa okundu

Toprak verimliliği, fiziksel ve kimyasal verimliliğe bağlıdır.  Fiziksel verimlilik, toprağı oluşturan katı, sıvı  ve gaz fazlarının bitki gelişimi, beslenme ve büyümesine en uygun oranlarda bulunma durumlarıdır. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Toprak fiziği laboratuvarında, bitki gelişiminde etkili olan ve toprağın fiziksel davranışlarını yönlendiren bazı toprak fiziksel analizleri (tekstür, strüktür stabilitesi, por büyüklük dağılımı, tarla kapasitesi ve solma noktası vb.) yapılmaktadır.