22 Mart 2018 Perşembe

Yüksek Lisans Dersleri

7309 defa okundu

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü’nde verilecek olan yüksek lisans dersleri aşağıdaki gibidir.

 

DERS ADI

DERS KODU

Teorik

kredi

Uygulama

kredisi

Toplam

kredi

 

BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ

 

01

Genetiğin Temel İlkeleri

TBT5010

3

0

3

 

02

Biyokimyanın Temel İlkeleri

TBT5020

3

0

3

 

03

Genel Bitki Fizyolojisi

TBT5030

3

0

3

 

04

Moleküler Biyolojiye Giriş

TBT5040

3

0

3

 

05

Bitki Hücre Doku ve Organ Kültürü Uygulamaları

TBT5050

3

0

3

 

06

Bitki Islahına Giriş

TBT5060

3

0

3

 

07

Bitki Biyoteknolojisine Giriş

TBT5070

3

0

3

 

08

Laboratuar Teknikleri

TBT5080

2

2

3

 

Toplam

23

2

24

 

 

DERS KODU

Teorik

kredi

Uygulama

kredisi

Toplam

kredi

 

SEÇMELİ DERSLER

 

01

Bitkisel Üretimde İn Vitro Teknikler ve Kullanım Olanakları

TBT5090

3

0

3

 

02

Biyotik ve Abiyotik Stres Faktörleri ve Faktörlere Dayanıklı Bitki Üretimi

TBT5100

3

0

3

 

03

Bitkilerde Biyolojik, Sitolojik ve Histolojik Araştırma Yöntemleri

TBT5110

3

0

3

 

04

Akademik Yazım ve Sunum Prensipleri

TBT5120

3

0

3

 

05

Bitki Biyoteknolojisi

TBT5130

3

0

3

 

06

Moleküler Bitki Islah Metotları

TBT5140

3

0

3

 

07

Tarımsal Biyoteknoloji

TBT5150

3

0

3

 

08

Transgenik Böcekler

TBT5160

3

0

3

 

09

Bahçe Bitkilerinde Kullanılan In Vitro ve Moleküler Teknikler

TBT5170

3

0

3

 

10

Bahçe Bitkileri Islahında Hücre ve Doku Kültürleri Tekniklerinin Kullanımı

TBT5180

3

0

3

 

11

İleri Bitki Metabolizma Fizyolojisi

TBT5190

3

0

3

 

12

Moleküler Laboratuvar Metotları

TBT5200

3

0

3

 

13

Bitki Biyoteknolojisi ve Kullanım Olanakları

TBT5210

3

0

3

 

14

Bitki Moleküler Biyolojisi ve Genetiği

TBT5220

3

0

3

 

15

Bitki Moleküler Biyolojisi

TBT5230

3

0

3

 

16

Çevresel Stres Fizyolojisi

TBT5240

3

0

3

 

17

Bitkisel Üretimde Biyoteknoloji Uygulamaları

TBT5250

3

0

3

 

18

Moleküler Bitki Genetiği

TBT5260

3

0

3

 

19

Genetik Haritalama ve Moleküler Islah

TBT5270

2

2

3

 

20

Deneysel Bitki Stres Fizyolojisi

TBT5280

2

2

3

 

Toplam

58

4

60

 

KREDİSİZ ZORUNLU DERSLER

DERS KODU

 

01

Seminer

TBT7000

 

02

Yüksek Lisans Tezi

TBT7100

 

KREDİLİ ZORUNLU DERSLER

DERS KODU

Teorik

kredi

Uygulama

kredisi

Toplam

kredi

Yarıyıl

01

Bilimsel Araştırmanın Temel ilkeleri

FBE5001

2

0

2

1

KREDİSİZ SEÇMELİ DERSLER

DERS KODU

 

01

Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)

TBT7010

 

02

Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)

TBT7020

 

03

Uzmanlık Alan Dersi III (Yüksek Lisans)

TBT7030

 

04

Uzmanlık Alan Dersi IV (Yüksek Lisans)

TBT7040

 

 

DERS İÇERİKLERİ

TBT5010 Genetiğin Temel İlkeleri

Genetiğe giriş, Hücre bölünmesi ve Kromozomlar, Mendel genetiği, Menden oranlarının modifikasyonu, Kuantitatif genetik, Linkaj ve Kromozom haritalaması, Non-Mendelian kalıtım, Kromozom varyasyonları ve cinsiyet belirlenmesi, DNA- Hayatın fiziksel kaynağı, DNA- Replikasyon ve sentezi, DNA- Kromozomlar üzerindeki organizasyon ve genler, DNA- Mutasyon, onarım ve transposable elemlar, Genetik bilginin depolanması ve exprasyonu, Protein- genlerin son ürünü, Recombinant DNA: kloning ve uygulama alanları, Gen eksprasyonunun düzenlenmesi, Populasyon genetiği.

 

TBT 5020 Biyokimyanın Temel İlkeleri

Biyokimyanın tanımı ve önemi, Hücre organelleri ve fonksiyonları,  Biyokimyada suyun önemi, Amino asitler, peptitler, protein kimyası, Enzimler (Enzim kinetiği, enzimatik aktivitenin düzenlenmesi, temel reaksiyon   mekanizmaları), Karbonhidratlar (Glikoliz ve karbonhidrat metabolizması), Fotosentez, elektron transport ve ATP sentezi, Yaglar (yağ asitleri, fosfolipitler, membranların yapısı ve transport), Nukleik asitler (Yapıları ve sentezlenmeleri), Sekonder metabolitler, Izoprenoidler, Fenilpropanoidler, Bitki büyüme ve gelişmesini kontrol eden sinyal molekülleri, Renk maddeleri.

 

TBT 5030 Genel Bitki Fizyolojisi

Bitki fizyolojisi ve önemi; Bitkinin genel yapısı ve özellikleri; Yaprak anatomisi; Tohum ve kısımları; çimlenme ve çimlenmede etkili faktörler; Bitkilerde karbon metabolizması, Fotosentez, solunum ve bu olayları etkileyen faktörler; Bitkilerde iletim sistemi, bitkilerde su metabolizması, bitkilerde su alımı, su kaybı ve bunları etkileyen faktörler; bitki besin maddeleri ile suyun alınması ve taşınması; Bitkilerde beslenme metabolizması; Bitkilerde büyüme ve gelişme; Bitkilerde dinlenme ve uyanmanın hormonal prensipleri, apikal dominansi, Bitki hormonları (bitki hormonları ve bitkide sentezlendikleri yerler; Oksinlerin, Sitokininler ve Gibberellinlerin sentez ve taşınımları); Fizyolojik ve morfolojik ayrım; Çiçeklenme, meyve tutumu.

 

TBT 5040 Moleküler Biyolojiye Giriş

Moleküler Biyolojinin tanımı, kapsamı, tarihçesi ve önemi, hücrenin yapısı, organelleri ve işlevleri, moleküler biyolojinin merkez dogması, aminoasitlerin ve proteinlerin yapısı ve fonksiyonları, nükleotidler ve nükleik asitlerin yapısı ve fonksiyonları, genetik materyal ve kromozomun yapısı, DNA replikasyonu ve tamiri, RNA’nın yapısı ve transkripsiyon, Transkripsiyon (RNA sentezi) ve RNA işleme, gen ekspresyonunun düzenlenmesi, genetik kod, protein sentezi ve yönlendirilmesi, organel genomları ve yapısı, hücre döngüsü ve kontrol mekanizması, Rekombinant DNA teknikleri ve uygulama alanları, genomiks.

 

TBT 5050 Bitki Hücre Doku ve Organ Kültürü Uygulamaları

Bitki doku kültürlerinin tanımı,kapsamı, tarihçesi ve önemi, sterilizasyon, besin ortamlarının hazırlanması, doku kültürlerinde karşılaşılan problemler, hücre kültürü, meristem kültürü, sürgün ucu kültürü, embriyo kültürü, polen ve anter kültürü, somatik embriyogenesis, organogenesis, kallus kültürü ve bu tekniklerin kullanım alanları.

 

TBT 5060 Bitki Islahına Giriş

Konvansiyonel bitki ıslahınınamacı, tarihçesi ve kullanılan yöntemler metodlar, bitkilerde üreme modelleri, genetik varyasyon ve kaynakları (polyploidi, aneuploidi ve gen mutasyonları), kantitatif kalıtım, heritability, inbreeding, heterosis, ebebeyn seçimi, bitki introdüksiyonu ve genetik çeşitlilik, melezleme yoluyla populasyonların oluşturması, suni melezleme teknikleri, türler arası melezlemeler, tekrarlamalı seleksiyon, genetik kısırlıklar, genetik ilerlemenin maksimizasyonu, genotip ve çevre etkileşimleri, mutasyon ıslahı, hastalık ve zararlılara dayanım ıslahı, bulk metodu, tek tohum dölü metodu, kendine döllenen bitkilerde toplu seleksiyon, pedigri metodu, erken döl testleri, doubled haploidlerden homozigot hatları eldesi, geriye melezleme, kultivar tipleri (klonal kultivarlar, line kültivarlar, yabancı döllenen bitkilerde açık tozlama kultivarları, sentetik kultivarlar, hibrid kultivarlar F1, F2 kultivarları, vs), klonal olarak çoğaltılan bitkilerin ıslahı, kendine döllenen bitkilerin ıslahı, hibrit ıslahı, sentetik kültivarların ıslahı, hibrit tohum üretimi, yeni çeşitlerin piyasaya sürülmesi ve dağıtımı, ülkesel germplasm sistemleri, patentleme, bitki koruma sertifikaları ve başvuruları.

 

TBT 5070 Bitki Biyoteknolojisine Giriş

Bitki biyoteknolojisinin tanımı, kapsamı, tarihçesi, önemi ve tarımsal üretimde uygulama alanları. Bitki hücre, doku ve organ kültürü ve biyoteknolojide kullanım olanakları, mikro-çoğaltım teknikleri, hastalıksız bitki üretimi ve kitle bitki üretimi, bitki moleküler biyolojisi, bitkilerden nükleik asit izolasyon ve analiz yöntemleri ve kullanım alanları, moleküler ve genetik mühendisliği yöntemlerinin temel prensipleri ve tarımsal üretimde kullanımı, moleküler markörler ve tarımda kullanın alanları, bitki hastalık etmeleri ve zararlıların moleküler tanısı, bitkilere gen aktarım teknolojileri ve tarımda kullanımı, bitkilerin biyoteknolojik yöntemler kullanılarak ıslahı ve geliştirilmesi, gıda güvenliği ve biyogüvenlik.

 

TBT 5080 Laboratuvar Teknikleri

Laboratuvarın genel olarak organizasyonu hakkında bilgilerin verilmesi,DNA izolasyonu, RNA izolasyonu, protein izolasyonu, nükleik asitler ve absorpsiyon özellikleri,  nükleik asitlerin ve proteinlerin konsantrasyon ve saflıklarının tayini, yatay ve dikey elektroforezin prensipleri jel hazırlama, poliakrilamit jel elektroforezi, agaroz jel elektroforezi, Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR), Ters-transkiripsiyon PCR (RT-PCR). Restriksiyon enzimleri, cDNA sentezi ve gen klonlama yöntemleri, ligasyon, kompetent bakteri hücrelerinin hazırlanması ve transformasyonu, plasmid pürifikasyonu. Moleküler markörler ve analiz yöntemleri. Nükleik asit blotlama teknikleri, prob hazırlama ve DNA, RNA etiketleme yöntemleri, southern blotlama ve DNA analizi, northern blotlama ve RNA analizi, antikorların yapısı ve özellikleri teknikleri, antijen antikor etkileşimleri, SDS PAG, Western blotlama ve protein analizi. Rekombinant protein ekspresyonu, DNA dizileme ve analiz yöntemleri, mikroarray ve gen ekspresyon analizi, genetik transformasyon teknikleri ve uygulamaları.

 

TBT 5090  Bitkisel Üretimde İn Vitro Teknikler ve Kullanım Olanakları

In vitro tekniklerin (doku kültürü ) tanımı, tarihsel gelişimi, doku kültürü tekniklerinin kullanım alanları, Doku kültürü laboratuarının organizasyonu, kullanılan besin ortamları, bileşimleri ve hazırlanmaları, bitki doku kültüründe sterilizasyonun önemi, sterilizasyon teknikleri, izolasyon, inokülasyon ve alt kültüre alma, organogenesis ve somatik embriyogenesis, mikroçoğaltım, mikroçoğaltımda karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları, hastalıklardan ari bitki üretimi, kallus kültürü, hücre kültürü, embriyo kültürü, haploid bitki üretimi, sekonder metabolit üretimi, bitki germplasm muhafazası, protoplast kültürü ve somatik melezleme, somaklonal melezleme.

 

TBT 5100  Biyotik ve Abiyotik Stres Faktörleri ve Faktörlere Dayanıklı Bitki Üretimi

Stresin tanımı, bitkilerin strese karşı göstermiş oldukları fazlar, strese karşı bitki tepkileri, bitkiler üzerindeki etkileri, biyotik ve abiyotik stres faktörleri, yüksek sıcaklık ve bitkiler üzerindeki etkileri, düşük sıcaklık ve bitkiler üzerine etkileri, kuraklık ve bitkiler üzerindeki etkileri, radyasyon ve ışık ile bitkiler üzerindeki etkileri, oksijen ve bitkiler üzerindeki etkileri, tuz ve bitkiler üzerindeki etkileri, antropogenik stres ve bitkiler üzerindeki etkileri, herbisitlere karşı dayanıklı bitki üretimi stratejileri, hastalıklara karşı dayanıklı bitki üretimi stratejileri, böceklere karşı dayanıklı bitki üretimi stratejileri, virüslere karşı dayanıklı bitki üretimi stratejileri.

 

TBT 5110 Bitkilerde Biyolojik, Sitolojik ve Histolojik Araştırma Yöntemleri

Tozlanma ve döllenme biyolojisi,  çim borusu uzamasının incelenmesi, polen canlılık ve çimlenme testleri, polen sayısının belirlenmesi,  polen boyutlarının ölçülmesi ve şekillerinin belirlenmesi, polen büyüme devrelerinin incelenmesi, hücre canlılık testleri ve hücre sayısının belirlenmesi, bitki hücresi ve kromozomları, mitoz ve mayoz bölünme, kromozom sayımı, poliploidy ve poliploidi elde etme teknikleri, boyama teknikleri, değişik dokulardan örnek alma ve fiksasyon, parafin yöntemi ile bitki kesitlerinin hazırlanması, parafin yöntemi, stoma sayısının belirlenmesi.

 

TBT 5120 Akademik Yazım ve Sunum Prensipleri

Akademik yazım ve sunum temel prensipleri, Yazım planlaması, taslak (tez, makale ve sunum taslağı) hazırlamasını ve literatür taraması, Tez ve araştırma gerekçesi yazımı, Tez yazımı, (Özet, Anahtar kelimeler, Giriş, Materyal ve Methot, Sonuç ve Tartışma, Literatür kısımlarının yazım prensip ve kurallarını öğrenir), Makale Yazımı, Poster hazırlaması, Sunum hazırlanması, Data organizasyonu, tablo ve figür hazırlama, Bilimsel dergilerde yayın yapılması, Bilimsel yayınların kritik ve eleştirisel okunma konuları ile gözden geçirme ve yeniden yazım tavsiye konuları, Bilimsel yazımda etik ve hukuki konular.

 

TBT 5130 Bitki Biyoteknolojisi

Biyoteknoloji tanımı ve kapsamı, tarihçesi ve gelişimi, Biyoteknoloji metotlarının konvansiyonel ıslaha entegre edilebilme yolları, Doku kültürü metotlarını ve uygulamaları (Hücre yeterliliği teorisi, Protoplast izolasyonu, Rejenerasyon, Organogenesis, Somatik embiriyogenez, Anter kültürü ve haploidizasyon, Mikro çogaltım teknikleri ve virüsten ari bitki üretimi, Mutagenler ve mutasyon ıslahı, Kromozom katlamaları ve poliploidi ıslahı, somaklonal varyasyon), Rekombinant DNA teknolojileri (DNA ve RNA nın in vitro Manipülasyonu, Resriksiyon enzimlari ve kullanımı, Ligasyon, Rekombinat DNA teknolojisi, Kloning ve uygulamaları, Bakteri transformasyonu), Gen transfer metodları, Biotik strese dayanım ıslahı, Abiyotik strese dayanım ıslahı, Biyoteknoloji ve ilac üretimi, Genetiği değiştirilmiş organizmalar ve etik.

 

TBT 5140 Moleküler Bitki Islah Metotları

Moleküler ıslahın tanımı ve kapsamı, Moleküler ıslah metodlarının konvansiyonel ıslaha entegre edilebilme yollarını, DNA yapısı, Kromozomlar ve genlerin yapısı, gen ekspirasyonu, rekombinanat DNA, temel moleküler biyoloji metotları, mutasyon, traspozonlar, genetik varyasyonun temelleri ve tayini, germplasm evaluasyonu, moleküler markırlar ve markırlar yardımıyla seleksiyon, genetik haritalama, karşılaştırmalı haritalama, gen identifikasyon metodları, gen izolasyon metotları, gen transfer metotları.

 

TBT 5150 Tarımsal Biyoteknoloji

Biyoteknolojinin tanımı ve tarihçesi, doku kütürü teknikleri ve bitki doku kültürünün bitkilerde uygulama alanları, Nükleik asitlerin yapı ve fonksiyonları, biyoteknolojide moleküler teknikler, moleküler markörler ve genetik haritalar, gen klonlama ve genetik mühendisliği, bitkilere gen aktarım yöntemleri, abiyotik streslere karşı dayanıklı transgenik bitkiler, verim, kalite ve fonksiyonel ürün üretimine yönelik transgenik bitkiler, böceklere dayanıklı transgenik bitkiler, hastalıklara dayanıklı transgenik bitkiler, herbisitlere dayanıklı transgenik bitkiler, transgenik böcekler ve kullanım olanakları, transgenik hayvanlar ve kullanım olanakları, tarımsal biyoteknolojinin avantaj ve dezavantajları, biyoteknoloji ve tarımsal biyoçeşitlilik, biyoteknoloji ve biyogüvenlik.

 

TBT 5160 Transgenik Böcekler

Böceklerde gen transferinin tarihçesi ve yöntemleri, transgenik böceklere neden ihtiyaç duymaktayız, gen hedefleme, transgenik seleksiyon, transposable element vektörler, viral vektörler, simbiont vektörler, transgenik yararlı-zararlı ve vektör böcekler, Paratransgenesis, vertikal ve horizontal gen transferleri, sosyal konular, risk analizi, yasal düzenlemeler.

 

TBT 5170Bahçe Bitkilerinde Kullanılan In Vitro ve Moleküler Teknikler

Meyvecilikte kullanılan in vitrobesi ortamları ve büyümeyi düzenleyiciler. In vitro’da kültür yapımı ve karşılaşılan problemler. In vitro’dabitki yenilenmesi, köklendirme ve alıştırma. Mikroüretimi yapılan materyalin fenotipi. Doku kültürü ile vegetatif çoğaltılan meyve fidanları. Hastalıktan ari meyve fidanı üretimi. Somaklonal değişim (varyasyon). Meyvelerde kısmi genom transferi, kromozomal organizasyon ve gen haritalama. Genetik yapısı değiştirilmiş meyvelerde aktarılmış gen bölgesini tesbit etme. Somatik embryogenesis: üretim ve gen transfer sistemlerindeki potansiyel.Meyvecilikte kullanılan genetikuygulamalara örnekler. Meyvecilikte kullanılan in vitro ve moleküler teknikler alanlarına yönelik çalışmalardan örnekler.

 

TBT 5180 Bahçe Bitkileri Islahında Hücre ve Doku Kültürleri Tekniklerinin Kullanımı

Anter, polen ve mikrospor kültürü ve uygulama alanlarına yönelik örnekler.I n vitro’da haploid induksiyonu, in vitro’da gynogenik haploid;  yüksek bitkilerde haploid bitki üretimi ve uygulama alanlarına yönelik örnekler.  Protoplast kültürü, protoplast füzyonu; Kallus ve hücre süspansiyon kültüründe izolasyon ve kültürlerin yapımı, ve uygulama alanlarına yönelik örnekler. Cybrid’ler, fizyondan sonra kloroplast ile mitokondrial genomunun kombiasyonu durumu ile ilgili ileri ıslah teknikleri; arzu edilen karakterler için seleksiyonlar: dayanıklı inhibitörler. Hücre ve doku kültürleri tekniklerinin bahçe bitkileri ıslahında kullanımı alanlarına yönelik çalışmalardan örnekler. Embriyo oluşumu (Organ oluşumu (organogenesis) ve bitki oluşumu, embryogenesis) ve yöntemin uygulama alanlarına yönelik örnekler. Hücre ve doku kültürleri tekniklerinin kullanarak biotik ve abiyotik streslere (fizyolojik stresler,..vb) karşı dayanıklılık bitki ıslahı. Örnek araştırmalar üzerinde inceleme.

 

TBT 5190 İleri Bitki Metabolizma Fizyolojisi

Metabolizmanın kontrolü, Mitokondriel Metabolizma, Fotosentez metabolizması, Sitosolik karbon metabolizması, Kloroplast- Sitosol etkileşimleri, Solunum Metabolizması, Lipid metabolizması, Azot Metabolizması,  Özümleme ürünlerinin  ayrışımı ve depolanması,Bitki büyümeyi düzenleyicilerin metabolizması, Hormonların metabolizması (Oksin, Sitokinin, Gibberrellin ve ABA (Absisik Asit)), Sekonder metabolitlerin metabolizması; Bitki  iyileştirilmesinde hedefler; Örnek araştırmalar  üzerinde inceleme.

 

TBT 5200 Moleküler Laboratuvar Metotları

PCR teknikleri, Differential Display, Substraktif Hibridizasyon, DNA Mikroarray, Northern ve Southern Blot Analizleri, Western Blot Analizi, In vitro Jel Aktivite Deneyi, Poliakrilamid Jel Elektroforezi, Enzim Aktivitesi Belirleme, Jel Shift Deneyi, Primer Extension Analizi, Klonlama Teknikleri, AFLP, SSR, RFLP, RAPD Teknikleri, DNA ve Protein Sekanslama Teknikleri, MALDITOFF metodu, Gen Kütüphanelerinin oluşturulması ve taranması, Primer dizaynı, BLAST gibi sekans analiz programlarının kullanımı.

 

TBT 5210 Bitki Biyoteknolojisi ve Kullanım Olanakları

Bitki biyoteknolojisi, Bitkilerden çıkarılan ilaçlar, bitkilerden biyoaktif bileşiklerin çıkarılması için kullanılan endustriyel stratejiler, bitki ıslahında kullanılan bitki hücre ve doku kültürü teknikleri, Sekonder bileşiklerin üretimi için kullanılan bitki hücre kültürleri, bitkilerin ve bitki hücrelerinin genetik transformasyonu, bitki hücre ve doku kültürleri için biyoreaktörler, bitki biyoteknolojisinin ürün kalitesini artırmadaki katkıları, besin elementi içeriğini artırmak için bitki biyokimyasal yollarının değiştirilmesi, karbonhidratların üretimi için kullanılan transgenik bitkiler, gen mühendisliği yoluyla tohum proteinlerinin besin kalitesi ve fonksiyonel özelliklerinin iyileştirlmesi, modifiye edilmiş yağ kaynakları olarak transgenik bitkiler, bitki tad ve aroma bileşikleri, sekonder metabolit üretimi içn bitki hücreleinin transformasyonu, immunoterapatik ajanların üretimi için transgenik bitkiler, Sinyal iletim elementleri, bitki hücre duvarı ve biyoteknolojik gelişmeler, oksidatif strese toleranslı transgenik bitkiler, virus, bakteri ve diğer mikroorganizmalara karşı toleranslı transgenik bitkiler, çevre streslerine adaptasyon stratejileri.

 

TBT 5220 Bitki Moleküler Biyolojisi ve Genetiği

Moleküler genetiğin tarihçesi, genlerin moleküler tabiatı, gen fonksiyonuna giriş, moleküler biyoloji metotları, prokaryotlarda transkripsiyon, ökaryotlarda transkripsiyon, transkripsiyon sonrası olaylar, translasyon, DNA replikasyonu, rekombinasyon, ve transpozisyon.

 

TBT 5230 Bitki Moleküler Biyolojisi

Moleküler Biyolojinin tanımı, kapsamı, tarihçesi, uygulama alanları ve önemi, bitki hücresinin yapısı, fonksiyonu ve evrimsel gelişimi, nükleik asit ve amino asitlerin yapısı, DNA’nın yapısal özellikleri ve genetik materyalin saklanması, DNA replikasyonu ve tamiri, RNA’nın yapısı ve transkripsiyon, RNA modifikasyonu, protein sentezi, yönlendirmesi ve degradasyonu, promoter aktivitesi, cis-akting elementleri (yakın etkili) ve transkripsiyon faktörleri, co-supresyon (eş-askılama), transpoze olabilen elementler ve geni sessizleştirme, bitki genomunun organizasyonu ve yapısı, organel genomu ve kloroplast ve mitokondrial gen ekspresyonunun düzenlenmesi, bitki hücresinde sinyal mekanizması ve hücre döngüsü.

 

TBT 5240 Çevresel Stres Fizyolojisi

Bitkilerin büyümesi, gelişmesinde ve coğrafik dağılımında çevre faktörlerinin etkisi, farklı ışık ve carbondioksit konsantrasyonlarının bitki büyüme ve gelişmesine etkisi, mineral maddeler ve topraktaki mikro-orgamizmaların bitki büyümesi ve gelişmesine etkisi, bitkilerde su stresi ve kuraklığa tolerans mekanizmaları, bitkilerde düşük ve yüksek sıcaklık stresi ve adaptasyon mekanizmaları, bitkilerin tuzlu, kireçli, asitli ve ağır metallerin yol açtığı toksik ortamlarda büyüme ve gelişmesi ve tolerans mekanizmaları, fito-remidasyonu, oksidatif hücre zararlanması, oksijen serbest radikallerinin sentezi ve detoksifikasyonu, biyotik stres faktörleri, hastalık ve zararlılara karşı savunma mekanizmaları ve bunların düzenlenmesi.  

 

TBT 5250 Bitkisel Üretimde Biyoteknoloji Uygulamaları

Bitkinin genom yapısı, geçmişten günümüze bitki ıslahı  ve yöntemleri, moleküler markörler ve bitkilerde uygulama alanları, genetik haritalama ve bitkilerde genetik haritalama çalışmaları, QTL haritalama ve bitkilerde QTL haritalamalar, genomik ve cDNA kütüphanelerinin kurulması ve bitkilerde bu kütüphanelerin oluşturulması, gen eksprasyon analiz metodları, bitkilerde farklı abiyotik ve biyotik streslere karşı dayanıklı bitkiler elde etmek amacıyla yapılan gen eksprasyonu ve genetik transformasyon çalışmaları, ürün kalitesini ve hasad sonrası süresini arttırmak amacıyla yapılan genetik çalışmalar. 

 

TBT 5260 Moleküler Bitki Genetiği

Nükleus,  Genom organizasyonu ve fonksiyonu,  Kromatin modifikasyonları ve genom ifadesi,  Poliplodidi ve genom büyüklüğünde meydana gelen değişimler,  Sentromer ve Telomer yapısı ve fonksiyonu, Transposable elements,  DNA hasarı ve tamiri,  Genin yapısı ve ifadesinin düzenlenmesi,  Biyotik ve abiyotik streslere karşı tolerans mekanizmaları, Çiçeklenmenin genetik ve moleküler temeli,  DNA ve protein veri bankalarının tanıtılması.

 

TBT 5270 Genetik Haritalama ve Moleküler Islah

Nükleik asit ve proteinler,  DNA kopyalanması, mRNA sentezi, Primer dizaynı ve PCR teknikleri, Markır çeşitleri ve kullanımları, Markır çeşitleri ve kullanımları, DNA klonlanması ve manipülasyonunda kullanılan enzim ve vektörler, Haritalama populasyonlarının geliştirilmesi, kullanımları ve çeşitleri, QTL analizine giriş, Genom sekanslanması ve genom projeleri,  Genetik ve fiziki haritalama, Genomların evrimi,  14 Moleküler markırların ekoloji çalışmalarında kullanımı.

 

TBT 5280 Deneysel Bitki Stres Fizyolojisi

Bitkilerde biyoenerjetik, bitki anatomisi, hücre zarı stabilitesi, yağ metabolizması ve protein metabolizmasındaki abiyotik strese bağlı değişimlerin deneysel yöntemlerle belirlenmesi.