24 Mart 2018 Cumartesi

Güçlü Yönlerimiz

3615 defa okundu

1)  Programın en güçlü yönü, insan beslenmesini ve sağlığını yakından ilgilendirdiğinden, toplumun her kesiminden büyük ilgi görmesi ve uygulama alanlarının son derece zengin olması,

2)  Uzman, yeterli teknik ve bilgi donanımına sahip genç bir akademik kadroya sahip olması,

3)  Tarım sektörünü oluşturan paydaşlarla iyi ilişkilere sahip öğretim üyelerinin bulunması,

4)  Mevcut olan laboratuar olanaklarının başlangıç için yeterli düzeyde bulunması,

5)  Tarımsal potansiyeli yüksek bir bölgede yer alması,

6)  Sürekli gelişen ve fiziki altyapısı yenilenen bir üniversite ve fakültenin parçası olması,

7)  Farklı disiplinlerin bir araya gelerek ortak çalışmalar yapmasına olanak veren bir ortama sahip olması,

8)  Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde tarım sektörü ile ilgili çok sayıda projede görev alma olanaklarının artacak olması.