24 Mart 2018 Cumartesi

Çalışma Alanları

5794 defa okundu

1)      Gen izolasyonu, karakterizasyonu ve klonlanması,

2)      Genetik transformasyon çalışmaları,

3)      GDO teşhisi,

4)      Moleküler markırlar yardımıyla genetik haritalama ve QTL analizi,

5)      Moleküler ıslah ve analizler,

6)      Genomik ve proteomik çalışmaları,

7)      Doku kültürü çalışmaları,

8)      Sekonder metabolit üretimi,

9)     Somaklonal varyasyonlardan yararlanma vb.