24 Haziran 2018 Pazar

Tarımsal Yapılar ve Sulama; tarımsal faaliyetlerin temeli olan toprak ve su kaynaklarından optimum düzeyde yararlanılması ve bu kaynakların sürdürülebilir kullanımı, geliştirilmesi ve gereken yerlerde ıslah edilmesi yanında, tarımsal üretimin çeşitli aşamalarındaki uygun çevre ortamının sağlanmasında gerekli olan tüm yapı ve tesislerin planlanması, projelenmesi ve yapımı, tarımsal işletmelerin yapısal ve fiziksel yönden geliştirilmesi gibi tarımsal altyapıyı oluşturan konularda eğitim ve öğretim veren bir bilim dalıdır.