24 Mart 2018 Cumartesi

İş Olanakları

4003 defa okundu

Bölümümüz mezunları kamu ve özel kuruluşlarda görev yapmaktadırlar. Bölüm mezunlarının çalışma alanları 06/05/1960 tarih ve 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun ile 24/01/1992 tarih ve 21121 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük'te belirtilmiştir. 

Aynı tüzüğün üçüncü bölümü, lisans ve uzmanlık alanlarına göre görev ve yetkileri belirlemektedir. Buna göre Tarım Makinaları Bölümü mezunlarının görev ve yetkileri şu şekilde belirtilmiştir;

    "Tarım makinaları alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri, tarım alet ve makinalarının tasarımlarını yapmaya, projelerini hazırlamaya ve imzalamaya yetkilidirler. Tarım alet ve makinalarının imalatı, pazarlanması, ithalatı ve ihracatı için gerekli belge veya ruhsatlandırma işlemleriyle ilgili inceleme, deneme veya analizler; tarım makinaları alanında öğrenim görmüş ziraat mühendislerinin katılımıyla yapılır. 

Bölümümüz mezunları;

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

- Tarım Makinaları imalatçı ve bayileri

- Traktör imalatçı ve bayileri

- Tarım makina ve traktör ithalatçıları 

- Bankalar

- Tarımla ilgilenen özel sektör kuruluşları

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı

- Orman ve Su İşleri Bakanlığı

- Belediyeler

- Tarım Kredi Kooperatifleri

- Teknokentler

 

RESİMLER

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

ERASMUS

 

TEKNOKENT

 

TARMAKBİR