27 Mayıs 2015 Çarşamba

İş Olanakları

• Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,
 
• Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,
 
• Diğer Kamu Kurumları,
 
• Bankalar,
 
• Şeker Fabrikaları,
 
• Gübre Fabrikaları,
 
• Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde görev alabilmektedir.
 
Ayrıca, özel sektörde ve serbest olarak;
 
• Danışmanlık, çiftlik planlama ve yönetimi gibi çeşitli meslek dallarında,
 
• Traktör imal eden firmalarda çalışabilmektedirler.