26 Mayıs 2015 Salı

Bölümün Sunduğu Hizmetler

•  Deney Raporları

•  Tarım Makinalarının Tasarımı, Geliştirilmesi, İmalatı ve Kullanımı Alanlarında Bilimsel ve Teknik Destek

•  Biyogaz Tesislerinin Tasarımı ve Projelendirilmesi

•  Kompost Tesislerinin Tasarımı ve Projelendirilmesi

•  Sera Otomasyon Uygulamalarının Tasarımı ve Projelendirilmesi

•  Güneş ve Rüzgar Enerjisi Sistemlerinin Projelendirilmesi