25 Mayıs 2015 Pazartesi

BÖLÜM TANITIMI

Tarım Makinaları Bölümü’nde; Traktörler ve tarımda kullanılan diğer güç makinaları, Toprak işleme alet ve makinaları, Ekim, bakım ve gübreleme makinaları, Su çıkartma makinaları, Hasat, harman, ürün temizleme ve sınıflandırma makinaları; Tarımsal savaş makinaları; Hasat sonrası ürün işleme makinaları; Tarım makinaları tasarımı; Tarım makinaları işletmeciliği ve planlaması; Enerji, biyoenerji ve tarımsal elektrifikasyon; Hayvancılıkta mekanizasyon; Sera mekanizasyonu; Bahçe ve peyzaj tarımı mekanizasyonu; Su ürünleri yetiştiriciliğinde mekanizasyon; Tarımda bilişim ve hassas tarım teknolojileri; Tarımsal amaçlı bina ve tesislerde ısıtma, soğutma, iklimlendirme tekniği; Tarımsal atıkların değerlendirilmesi teknolojileri alanlarında araştırma, geliştirme, planlama, tasarım, imalat, işletmecilik çalışmalarına ek olarak lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim çalışmaları yürütülmektedir