22 Nisan 2018 Pazar

İş Olanakları

11096 defa okundu

 

 Mezun öğrenciler;

·         Tarım Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar,

·         Bayındırlık ve İskân,

·         Kültür ve Turizm,

·         Çevre ve Orman Bakanlıkları,

·         Belediyelerin imar, fen işleri, park ve bahçeler birimleri,

·         DSİ genel müdürlükleri,

·         Meslekle ilgili araştırma enstitüleri gibi kamu kuruluşlarının planlama, tasarım, doğa koruma, çevre yönetimi, çevresel etki değerlendirilmesi, stratejik çevresel değerlendirme konularındaki etkinliklerinde yoğun ve etkili görev alabilirler.

·         Ayrıca özel çalışma alanlarında özellikle bahçe bitkileri tohumculuğu ve ıslahı yapan şirketlerde, fidan ve fide üretim şirketlerinde, ilaç ve gübre sektöründe ve seracılıkla ilgili tüm faaliyetlerde çalışma veya bu konularda kendi işletmelerini kurma imkânına sahiptirler.